Particulieren, Bedrijven, instanties e.d.

– Universiteit Maastricht

– ENCI, Maastricht

– Primavideo Maastricht

– Uitgeverij Gianni, Maastricht