Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hans ter Horst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hans ter Horst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hans ter Horst verstrekt.
Hans ter Horst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Hans ter Horst gegevens nodig heeft
Hans ter Horst verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Hoe lang Hans ter Horst gegevens bewaart
Hans ter Horst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Hans ter Horst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hans ter Horst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hans ter Horst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jbcmterhorst@gmail.com. Hans ter Horst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Hans ter Horst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hans ter Horst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hans ter Horst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hans ter Horst op via jbcmterhorst@gmail.com.
hansterhorst.nl is een website van Hans ter Horst.
Hans ter Horst is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: 5e Meistraat 26226CL Maastricht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56377584
Telefoon: 043 344 0388
E-mailadres: jbcmterhorst@gmail.com